Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đấu giá tài sản

(12/19/2018)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm; Địa chỉ: khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 09giờ 00 phút ngày 28/02/2019

- Địa điểm : Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm; Địa chỉ: khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

4. Tên tài sản đấu giá là: Đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với các lô đất nhà ở thương mại thuộc dự án Khu nhà ở thương mại và chợ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Vi trí: thuộc thửa số 133 và 610, tờ bản đồ 06,

- Tổng diện tích quy hoạch: 12.060,42m2 trong đó:

- Diện tích tạm giao cho nhà đầu tư: 7.233,77m2, bao gồm

+ Đất chợ: 932m2;

+ Đất dự trử (cây xanh, bãi xe): 1.021m2;

+ Đất giao thông: 5.280,77m2;

- Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 4.826,65m2;

- Mục đích sử dụng đối với diện tích đất đấu giá: Đất ở tại đô thị;

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất trúng đấu giá: Theo quy định tại khoản 3, Điều 126, Luật đất đai năm 2013;

- Nơi có tài sản đấu giá: tọa lạc xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

5. Giá khởi điểm đối với 4.826,65m2 đất đấu giá của hợp đồng là: 3.723.108.877đồng (Ba tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu một trăm lẻ tám ngàn tám trăm bảy mươi bảy đồng).

- Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước từ ngày 25/02/2019 đến ngày 27/02/2019 là: 560.000.000đ /hồ sơ (Năm trăm sáu mươi triệu đồng)

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 20/12/2018 đến ngày 25/01/2019;

- Địa điểm xem tài sản: tại ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

7. Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 20/12/2018 đến ngày 25/02/2019;

+ Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

8. Thời gian nộp hồ sơ thẩm định: từ ngày 20/12/2018 đến ngày 25/01/2019; (Lưu ý: Tổ chức tham gia đấu giá phải có hồ sơ được thẩm định hợp lệ mới được nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá)

+ Địa điểm nộp hồ sơ thẩm định, đăng ký tham gia đấu giá : Tại Phòng quản lý đô thị Ngã Năm (Khu hành chính thị xã Ngã Năm, đường Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng)

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

a) Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (hồ sơ phải được cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định) và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

Hổ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký (theo mẫu Công ty) phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, tiến độ triển khai dự án sau khi trúng đấu giá;

- Nộp hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất để thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau:

+ Dự án đầu tư Khu nhà ở thương mại và chợ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Trong đó nêu rỏ nội dung về quy mô, kiến trúc công trình, tiến độ dự án .... các đề xuất nhà đầu tư và tổng mức đầu tư tạm tính không thấp hơn 9 tỷ đồng;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bất động sản, cụ thể ≥ 20 tỷ đồng (Sao y có chứng thực).

+ Chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của doanh nghiệp để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án là ≥ 1,8 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 9 tỷ đồng). Cụ thể: trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động thì cung cấp Báo cáo quyết toán tài chính (đã được kiểm toán) trong 02 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

+ Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước,… cam kết cho doanh nghiệp vay 80% tổng mức đầu tư dự án để thực hiện dự án.

Có đủ điều kiện về kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nhà đầu tư chứng minh đã có kinh nghiệm, cụ thể là đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý ít nhất 01 dự án xây dựng chợ và nhà ở thương mại. Nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích xây dựng chợ và nhà ở thương mại, đồng thời gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư.

- Nhà đầu tư có văn bản cam kết về tiến độ triển khai xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động như đã đề xuất trong Báo cáo tóm tắt dự án kể từ ngày được giao mặt bằng để thực hiện dự án và có đủ điều kiện khởi công xây dựng.

- Thành phần hồ sơ phái có dấu của nhà đầu tư.

+ Hồ sơ phải đóng thùng có niêm yết; bên ngoài thùng ghi rõ tên, địa chỉ số điện thoại liên lạc nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong.

b) Tổ chức tham gia đấu giá không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

c) Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đử các điều kiện sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam:

- Có vốn pháp định theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bất động sản, cụ thể ≥ 20 tỷ đồng (Sao y có chứng thực).

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của doanh nghiệp để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án là ≥ 1,8 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 9 tỷ đồng). Cụ thể: trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động thì cung cấp Báo cáo quyết toán tài chính (đã được kiểm toán) trong 02 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

- Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước,… cam kết cho doanh nghiệp vay 80% tổng mức đầu tư dự án để thực hiện dự án.

+ Có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định;

- Không quy phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc một Tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ có một doanh nghiệp được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản.

-  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá đến trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi tỉnh Sóc Trăng để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký để Công ty kiểm tra đối chiếu;

9. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên, Bước giá được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: (0299)3773636; DĐ: 0913653052

 

Các tin khác