Skip to content
Thông tin đấu giá

Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân An Giang đấu giá QSDĐ

(12/19/2018)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang thông báo:

 

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Phú, địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang ủy quyền, như sau:

I. Tài sản đấu giá

1/ Quyền sử dụng đất bãi bồi (khu II) tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cụ thể:

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng (không có tài sản trên đất).

- Vị trí đất: Vị trí 2 đường vòng Mỹ Phú tiếp giáp với sông Hậu và các hộ dân. Thửa đất số: 06, tờ bản đồ số: 99 xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

- Diện tích: 30.121 m2 (ba mươi ngàn một trăm hai mươi mốt mét vuông).

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (xây dựng kho chứa lúa và kho phân bón);

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Thời hạn cho thuê đất: 49 (bốn mươi chín) năm.

Giá khởi điểm: 7.742.302.000 đồng (bảy tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu ba trăm lẻ hai ngàn đồng).

2/ Quyền sử dụng đất bãi bồi (khu III) tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cụ thể:

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng (không có tài sản trên đất);

- Vị trí đất: Vị trí 2 đường vòng Mỹ Phú tiếp giáp với sông Hậu và các hộ dân. Thửa đất số: 08 và 09, tờ bản đồ số: 99 xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

- Diện tích: 37.077,8 m2 (ba mươi bảy ngàn không trăm bảy mươi bảy phết tám mét vuông);

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (xây dựng Cụm dịch vụ lúa gạo sau thu hoạch Châu Phú: Xây dựng nhà máy, lò xấy lúa 2.000 (hai ngàn) tấn/ngày và cụm nhà máy xay xát lau bóng gạo);

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Thời hạn cho thuê đất: 49 (bốn mươi chín) năm.

Giá khởi điểm: 9.530.478.000 đồng (chín tỷ năm trăm ba mươi triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 10 giờ ngày 29/01/2019 tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 29/01/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15% của khu II = 1.161.500.000 đồng (hai mươi mốt triệu đồng);

- Tiền đặt trước: 15% của khu III = 1.430.000.000 đồng (hai mươi mốt triệu đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

II. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

III. Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.

 

  

Các tin khác