Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group đấu giá QSDĐ

(8/16/2018)

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HD QUỐC GIA GROUP

image

Số: 186/TB- GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

 

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

image

 

 

 

 

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

Tài khoản số  : 1260202010560 mở tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC). Số 22 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đơn vị được ủy quyền bán tài sản: Agribank - Chi nhánh Tam Trinh. Lô 03,3A và 04,3A, Cụm KCN Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 010320, thửa đất số 91, tờ bản đồ số 144-E, diện tích 4.204,0m2 đất (Đất ở 400,0m2, đất trồng cây lâu năm 3.804,0m2), do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 27/02/2014 cho ông Đoàn Trọng Lý, tại xóm 8, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Giá khởi điểm 1.647.467.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 329.493.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 010441, thửa đất số 19-A, tờ bản đồ số 198-A, diện tích 2.098,0m2 đất (Đất ở 400,0m2, đất trồng cây lâu năm 1.698,0m2), do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 23/4/2014 cho ông Đoàn Trọng Lý, tại Đội 9, Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Giá khởi điểm 608.205.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 121.641.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 865140, thửa đất số 130, tờ bản đồ số 10, diện tích 2.495,0m2 đất (Đất ở 300,0m2, đất trồng cây lâu năm 2.195,0m2), do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 03/03/2014 cho ông Đoàn Trọng Lý, tại thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm 646.587.500đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 129.317.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ. Chi tiết 03 tài sản trên tại Chứng thư Thẩm định giá số 3.1-3/2016/CT – VAE ngày 08/03/2016.

Mức giá khởi điểm 03 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27, 28, 29/08/2018, tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn đối với tài sản 1, tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đối với tài sản 2, tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đối với tài sản 3.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 03/09/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp, hoàn trả tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 03, 04, 05/09/2018, chuyển khoản vào tài khoản số 1260202010560, của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group mở tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 đối với tài sản 1 và 2, từ 14h00 đối với tài sản 3, ngày 06/09/2018, tại Agribank - Chi nhánh Tam Trinh.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Tam Trinh, Lô 03,3A và 04,3A, Cụm khu Công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. ĐT: 0436 342 498.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TTKT DLQG - CQLCS - Bộ Tài chính (Để T/báo);

- Công ty TNHH MTV QLTS của các TCTD Việt Nam (VAMC).

- Agribank - CN Tam Trinh (Để P/hợp);

- Báo Pháp luật Việt Nam (Để T/báo);

- Lãnh đạo Công ty Group;

- Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;

- Lưu: HSĐG.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

imageTrần Sơn Ngọc

 

Thẻ Đấu giá số 02/ĐGV/STP

 

 

Các tin khác