Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group bán đấu giá tài sản

(8/16/2018)

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HD QUỐC GIA GROUP

image

Số: 183/TB- GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

 

Ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

image

 

 

 

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600 998168      ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Lào Cai II. Số 005, Đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 01: 01 máy xúc Kobelko đã qua sử dụng, số động cơ 965221, số khung LP-5208, biển số đăng ký 24XA-0306, chủ xe công ty TNHH Đông Hải. Giá khởi điểm 120.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 24.000.000đồng, phí tham gia đấu giá 100.000 đồng/01 hồ sơ, bước giá 200.000 đồng/Tổng giá trị tài sản.

1.2. Tài sản 02: 01 máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, số động cơ 24X130001, số khung PC200-104527, biển số đăng ký 24XA-0785, chủ sở hữu Công ty TNHH Đông Hải. Giá khởi điểm 430.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 86.000.000đồng, phí tham gia đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ, bước giá 200.000 đồng/Tổng giá trị tài sản.

1.3. Tài sản 03: 01 xe ô tô tải ca bin kép Toyota Hilux đã qua sử dụng, số máy 1KD7846593, số khung 29G901571252, biển số đăng ký 24N-6988, chủ sở hữu Công ty TNHH Đông Hải. Giá khởi điểm 310.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 62.000.000đồng, phí tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ, bước giá 200.000 đồng/Tổng giá trị tài sản.

1.4. Mức giá khởi điểm 03 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành (Lô tài sản trên có thể bán gộp hoặc tách riêng từng đơn vị tài sản).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22, 23/08/2018, tại Khu Công nghiệp Đông Phố Mới, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 28/08/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 28, 29, 30/08/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 8802201015860, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Lào Cai II.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/08/2018, tại Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, Số 005, Đường Nguyễn Huệ, P. Lào Cai, TP. Lào Cai, Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai II. Số 005, Đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143 830 382.

 

 

Nơi nhận:

- TTKT DLQG - CQLCS - Bộ Tài chính (Để T/báo);

- Agribank - CN Lào Cai II (Để P/hợp);

- Lãnh đạo Công ty Group;

- Đăng thông tin đấu giá theo quy định;

- Các tổ chức, cá nhân đấu giá;

- Lưu: HSĐG.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

imageTrần Sơn Ngọc

 

Thẻ Đấu giá số 02/ĐGV/STP

 

Các tin khác