Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long đấu giá QSDĐ

(6/13/2018)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Nay Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về tài sản- Cục quản lý Công sản và Phòng Tin học Thống kê- Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, đăng thông tin bán đấu giá tài sản Nhà nước lên trang điện tử với nội dung như sau:

1. Đấu giá Quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất tại khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn. Diện tích đất: 25,9 m2, loại đất ở tại đô thị (ODT), thửa số 103, tờ bản đồ số 17, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Giá khởi điểm: 355.348.000 đồng. Địa chỉ tài sản: tọa lạc tại khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

2. Đấu giá Quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất tại ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn. Diện tích đất: 72,3 m2, loại đất ở tại nông thôn (ONT), thửa số 552, tờ bản đồ số 40, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Giá khởi điểm: 679.620.000 đồng. Địa chỉ tài sản: tọa lạc tại ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

3. Đấu giá thực hiện Phương án xây dựng Chợ và phố chợ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Tổng diện tích đất: 12.987,8 m2 (trong đó giao đất: 3.676 m2, loại đất ở nông thôn (ONT), thời hạn sử dụng: lâu dài; cho thuê đất: 968 m2, loại đất thương mại, dịch vụ (TMD), thời hạn sử dụng: 50 năm. Nhà đầu tư khi trúng đấu giá phải trả tiền 01 lần đối với giao đất và cho thuê đất, đối với đất giao quản lý: 8.343,8 m2 nhà đầu tư phải xây dựng các công trình công cộng theo Quyết định số 13066/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Trà Ôn. Giá khởi điểm đất giao, đất thuê: 3.599.040.000 đồng. Địa chỉ tài sản: tọa lạc tại ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 13/7/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Tài sản 02: 500.000 đồng/01 hồ sơ; Tài sản 03: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm/01 hồ sơ/01 tài sản.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 13/7/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện theo quy định tại điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (từ ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/7/2018).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/7/2018, tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn(Đường Gia Long, Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3770305.

 

Các tin khác