Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ đấu giá QSDĐ

(6/12/2018)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Vị trí, số lượng, diện tích, giá khởi điểm tài sản đấu giá:

 

STT

Vị trí

Tổng số ô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm(đồng/m2)

1

Xã Khải Xuân

06

200,0 ÷ 284,0

1.000.000

2

Xã Thanh Vân

06

397,2 ÷ 400,0

330.000

2

Xã Vân Lĩnh

06

100,0 ÷ 333,5

850.000

3

Vũ Yển

09

  
 

- Đồng Vàng, khu 5

07

100,0 ÷ 130,1

3.200.000 ÷ 3.500.000

 

- Đồng Ẻn, khu 5

02

100,0 ÷ 121,6

3.950.000

4

Xã Thanh Hà

31

  
 

- Trại Máy

02

155,7 ÷ 190,3

2.300.000

 

- Đồng Nội

29

100,0 ÷ 413,4

600.000 ÷ 1.900.000

5

Xã Đồng Xuân

01

145,4

1.000.000

6

Thị trấn Thanh Ba

28

157,5 ÷ 382,0

1.100.000 ÷ 2.000.000

7

Xã Đỗ Xuyên

11

105,0 ÷ 233,6

700.000 ÷ 1.000.000

 

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Ba (Địa chỉ: TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ),

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 29/06/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba và Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: ngày 26 và 27/06/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 02/07/2018 tại Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch huyện Thanh Ba.


7. Hình thức đấu giá
bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank – chi nhánh Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba

- UBND xã, thị trấn nơi có tài sản đấu giá

 

 

Các tin khác