Liên hệ Sitemap RSS
In bài này
Gửi bài qua Email

Chương trình đăng ký tài sản nhà nước

Giới thiệu về chương trình

(25/03/2010 15:04:00)

Tổng quan về chương trình đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0

A. Mục đích – Ý nghĩa
 
- Hỗ trợ Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính; cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tin học hóa quá trình đăng ký tài sản nhà nước (đất, nhà, ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng/ 1 đơn vị tài sản trở lên)
- In tờ khai đăng ký tài sản, các báo cáo về tình hình đăng ký tài sản nhà nước.
- Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm…) của các loại tài sản.
- Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên phạm vi toàn quốc, của từng Bộ, Ngành, địa phương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị
 
B. Đăng nhập vào chương trình
 
- Sở Tài chính 63 tỉnh, thành phố: http://dkts.btc
- Bộ, ngành, cơ quan trung ương: http://dkts.mof.gov.vn
- Tên đăng nhập và Mật khẩu: Do Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính cấp trên cơ sở yêu cầu của các đơn vị
Giao diện đăng nhập chương trình
 
C. Các chức năng chính của chương trình:
 
Sẽ được hiển thị trên thanh menu bên trái màn hình. Số lượng các chức năng sẽ phụ thuộc vào quyền mà người dùng đó được cấp. Mỗi chức năng lớn gồm nhiều chức năng nhỏ.Chương trình có 9 chức năng chính:
1. Nhập định mức ô tô: Cho phép người dùng thường xuyên theo dõi, cập nhập các tiêu chuẩn định mức về ô tô đơn vị được sử dụng trong từng khoảng thời gian cố định
2. Nhập số dư ban đầu: Thực hiện nhập dữ liệu ban đầu cho các tài sản nhà nước có trước thời điểm 31/12/2008
3. Nhập tăng giảm hàng năm: Thực hiện nhập đăng ký cho các tài sản nhà nước phát sinh sau 31/12/2008
4. Duyệt đăng ký: Cho phép người sử dụng theo dõi trạng thái của tài sản đã nhập, đồng thời duyệt tài sản ở trạng thái Chờ duyệt. Sau khi duyệt tài sản sẽ ở trạng thái Đã duyệt.
5. Báo cáo: Dùng để lọc và kết xuất dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Các mẫu biểu báo cáo theo thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
6. Trao đổi thông tin: Cho phép người dùng thực hiện việc xuất/nhập dữ liệu trong chương trình thuận tiện cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin
7. Danh mục: Cho phép người sử dụng tìm kiếm và sửa đổi thông tin của đơn vị
8. Quản trị hệ thống -> Quản lý người dùng: Chương trình cho phép các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các Sở Tài chính phân cấp quản lý xuống các đơn vị trực thuộc. Sử dụng chức năng Quản lý người dùng để tạo Tên truy cập, mật khẩu và phân quyền cho người sử dụng
9. Trợ giúp: Cho phép xem Hướng dẫn sử dụng chương trình và tải tờ khai đăng ký tài sản
 
D. Thông tin hỗ trợ
 
- Điện thoại: 04.2220.2828 (Máy lẻ: 8175, 8176, 8177, 8179, 8182, 8183)

[Trở về]

...
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn