Liên hệ Sitemap RSS

Chương trình đăng ký tài sản nhà nước

Xử lý một số vướng mắc khi nhập dữ liệu

(07/05/2010)

Xử lý một số vướng mắc khi nhập dữ liệu vào chương trình đăng ký tài sản

Giới thiệu về chương trình

(25/03/2010)

Tổng quan về chương trình đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0

Hướng dẫn "Nhập số dư ban đầu"

(24/03/2010)

Lựa chọn chức năng Nhập số dư ban đầu để tiến hành nhập dữ liệu ban đầu cho các tài sản nhà nước có trước thời điểm 31/12/2008 của đơn vị. Chức năng này bao gồm 3 chức năng nhỏ: - Nhập số dư ban đầu cho Trụ sở làm việc (Đất + Nhà) - Nhập số dư ban đầu cho Ô tô - Nhập số dư ban đầu cho Tài sản khác có nguyên giá trên 500triệu đồng/1 tài sản

Hướng dẫn nhập "Tăng giảm hàng năm"

(24/03/2010)

Đây là nhóm chức năng quan trọng nhất trong chương trình, cho phép nhập đăng ký mới cho các loại tài sản nhà nước phát sinh sau thời điểm 31/12/2008 của đơn vị

Cách Xem/Sửa/Xoá tài sản

(22/03/2010)

Nguyên tắc Sửa/Xoá tài sản: Chỉ User nào tạo ra tài sản thì User đó mới có quyền Sửa/Xoá tài sản Tài sản chỉ được Sửa/Xoá khi ở trạng thái Chờ duyệt và Từ chối Tài sản ở trạng thái Đã duyệt thì chỉ được Xem chứ không Sửa/Xoá được

Xem và In báo cáo

(21/03/2010)

Các báo cáo trong chương trình được chia làm 3 nhóm: Báo cáo chi tiết, Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tra cứu
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn