Liên hệ Sitemap RSS
In bài này
Gửi bài qua Email

Chi tiết văn bản

Công văn số 10629 /BTC-QLCS ngày 8/8/2012 của Bộ Tài chính V/v cập nhập số liệu tài sản mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2011, 2012

(09/08/2012 14:36:00)

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 10629 /BTC-QLCS

V/v cập nhập số liệu tài sản mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2011, 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

                                 Hà Nội, ngày 8  tháng 8  năm 2012

 
 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

    cơ quan khác ở Trung ương

   - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

     Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Bộ Tài chính đã có Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 hướng dẫn việc mua sắm tài sản từ khoản kinh phí năm 2011 đã được bố trí nguồn nhưng chưa sử dụng vì thực hiện quy định của Nghị quyết số 11/NQ-CP và đã được chuyển nguồn sang năm 2012; Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2012

     Để cập nhật số liệu phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo; căn cứ quy định về chế độ báo cáo kê khai tài sản nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị được mua sắm tài sản thực hiện việc báo cáo kê khai để đăng nhập vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước đối với tài sản là xe ô tô; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. Thời hạn báo cáo kê khai không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc mua sắm.

    Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
 
 
             KT. BỘ TRƯỞNG
            THỨ TRƯỞNG
 
 
      (Đã ký)
 
 
                                       Nguyễn Hữu Chí

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

[Trở về]

Các tin khác

...
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn