Liên hệ Sitemap RSS
BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2012

>> Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
>> Quy định giá các loại đất tỉnh Khánh Hòa năm 2012
>> Bảng quy định các xã miền núi và đồng bằng thuộc tỉnh Khánh Hòa

>> Giá đất khu kinh tế Vân Phong

Thành phố Nha Trang

>> Đất phi nông nghiệp (các phường thuộc TP Nha Trang)

>> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (thuộc TP Nha Trang)

>> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc TP Nha Trang)

Thành phố Cam Ranh

>> Đất phi nông nghiệp (các phường thuộc TP Cam Ranh)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (thuộc TP Cam Ranh)

>> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc TP Cam Ranh)

Huyện Cam Lâm

>> Đất phi nông nghiệp (thuộc Thị trấn Cam Đức - huyện Cam Lâm) 

>> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (thuộc huyện Cam Lâm)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc huyện Cam Lâm)

Huyện Diên Khánh

>> Đất phi nông nghiệp (thuộc Thị trấn Diên Khánh - huyện Diên Khánh)

>> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (thuộc Diên Khánh)

>> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc Diên Khánh)

Thị xã Ninh Hòa

>> Đất phi nông nghiệp (các phường thuộc Thị xã Ninh Hòa) 

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (thuộc Thị xã Ninh Hòa)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc Thị xã Ninh Hòa)

Huyện Vạn Ninh

 >> Đất phi nông nghiệp (thuộc Thị trấn Vạn Giã - Huyện Vạn Ninh)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (thuộc Huyện Vạn Ninh)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc Huyện Vạn Ninh)

Huyện Khánh Sơn

 >> Đất phi nông nghiệp (thuộc Thị trấn Tô Hạp - Huyện Khánh Sơn)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (thuộc Huyện Khánh Sơn)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc Huyện Khánh Sơn)

Huyện Khánh Vĩnh

 >> Đất phi nông nghiệp (thuộc Thị trấn Khánh Vĩnh - Huyện Khánh Vĩnh)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn  ven trục giao thông chính (Huyện Khánh Vĩnh)

 >> Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (các xã thuộc Huyện Khánh Vĩnh)

 
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn